Encyklopedie Plzně

77, Lesovna v Zábělé

Lesovna v Zábělé


 • č. orientační/popisné

  77


 • území

  Plzeň-Bukovec


 • vznik

  1912–1924


 • stavební vývoj

  Areál byl situován na křižovatce lesní cesty se silnicí k bývalé železniční zastávce a restauraci, která představovala tradiční výletní místo Plzeňanů.

  Rozsáhlý pozemek se dělil na čtyři funkční plochy: při křižovatce byla umístěna vlastní budova lesovny, severní část měla náročnou pravidelnou parkovou úpravu s hlavní osou proti vstupu do budovy, severovýchodní část byla určena pro ovocný sad a jihovýchodní pro domácí zvířata a zeleninu.

  Přízemní dům obdélníkového půdorysu, s polovalbovou střechou, má dvoutraktovou dispozici. Uprostřed severního (vstupního) traktu se nachází hala se schodištěm do podkroví, kde jsou obytné místnosti. Užití prvků venkovské architektury přispělo k začlenění novostavby do přírodního prostředí.


 • prameny, literatura


 • Část obce

  Bukovec


 • významné osoby

  František Beneš
  1912–1924 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021