Encyklopedie Plzně

Divadelní 3a/2728, Budova České spořitelny, a. s., Regionální divize centrály, Plzeň

Budova České spořitelny, a. s., Regionální divize centrály, Plzeň


 • ulice

  Divadelní 3a/2728


 • vznik

  1993 (soutěž) – 1994


 • stavební vývoj

  Pětipodlažní administrativní a školicí budova na půdorysu L má zaoblené nároží s hlavním vstupem; její poslední patro je řešené jako ustoupené. Balkony v nároží, umístěné ve třech podlažích nad sebou, stupňovitě přecházejí do rozměrné plochy tvořené reflexním sklem, které zrcadlí věže velké synagogy. Průčelí s okny různých formátů jsou opatřena kamenným obkladem a využívají kombinace pestrých barev.

  Hmotové řešení i některé prvky navazují na předválečný funkcionalismus, pestrá barevnost a kombinace některých prvků dokládají postmoderní snahy a reagují na fádnost architektury z doby před r. 1989.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Václav Šmolík
  architekt (AVE, s. r. o.) Václav Ulč
  architekt (AVE, s. r. o.)


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 04. 2021