Encyklopedie Plzně

Kovářská 10/330, Městské divadelní skladiště

Městské divadelní skladiště


 • historický název

  Dílny divadla J. K. Tyla

 • ulice

  Kovářská 10/330


 • vznik

  1922–1923


 • stavební vývoj

  Stavba má tři části – skladovou, dílenskou a bývalý obytný objekt. Ústředním prostorem dílenského traktu je malírna dekorací s ochozem, završená železobetonovou kupolí.

  Čtyřpodlažní skladová část, využívající i podkroví železobetonového krovu sedlové střechy, vznikla přestavbou bývalého objektu strojírny Emila Škody. Ten zde byl postaven v 70. letech 19. století, kdy se Škodův závod nacházel i na navazujících pozemcích, odkud byl v závěru století přestěhován do dnešních míst.

  Na fasádách se uplatňují kubistické prvky v kombinaci s vysokým řádem pilastrů, podporujícím monumentalitu nejvýznamnější části objektu.


 • obrazy

  img0538.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Hanuš Zápal
  1922–1923 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 04. 2021

Divadelní skladiště v Plzni na nároží Kovářské a Tovární, foto J. Hanuš 1927. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, sign. LP 301/29b, i. č. O 2435/1.