Encyklopedie Plzně

Radčická 40/60, Kalikovský mlýn

Kalikovský mlýn


  • ulice

    Radčická 40/60


  • stavební vývoj

    Na místě starého mlýna (jeho existence je zde doložena již na počátku 15. století), zničeného požárem v r. 1883, nechali B. Kussi, M. Weiner a H. Zuckermann postavit mohutnou čtyřpatrovou mlýnici (umístěnou podél řeky) s novorománskými fasádami. Voda protékající v suterénu přes turbínu poháněla mlýnské stroje a odpadním kanálem odtékala zpět do řeky. V r. 1936 bylo podél severní strany dvora postaveno třípatrové skladiště s garážemi. Po zastavení provozu v r. 2000 byl mlýn po r. 2004 postupně adaptován na sportovní centrum, hotel a restauraci.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 16. 01. 2019