Encyklopedie Plzně

Truhlářská 10/2397, Pivovar Groll

Pivovar Groll


 • historický název

  Lautensackový dům

 • ulice

  Truhlářská 10/2397


 • vznik

  kolem 1830


 • stavební vývoj

  Jednopatrový klasicistní dům na půdorysu U vznikl na počátku 19. století spojením dvou navazujících objektů; jeho vlastníkem byl barvíř Gottfried Vilém Lautensack (k domu náležela barvířská dílna). V ose symetrického hlavního průčelí se nachází portál vstupu, nad ním balkon a nad hlavní římsu vystupuje nízký trojúhelníkový štít. Všechny místnosti v přízemí jsou zaklenuté. Vpravo od průjezdu vybíhá k severu hluboké jednopatrové dvorní křídlo s pavlačí.

  V 90. letech 20. století se dům dostal do havarijního stavu a hrozil jeho zánik. V letech 2002–2008 prošel obnovou, při níž byl přeměněn na penzion, restauraci a pivovar „Groll“.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 03. 2021