Encyklopedie Plzně

Americká 28/767, Budova Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město

Budova Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-město


 • historický název

  Budova českých a německých dívčích obecných a měšťanských škol pro jižní obvod

 • ulice

  Americká 28/767


 • firmy a instituce

  německé dívčí obecné a měšťanské školy pro jižní obvod
  po 1945 učiliště Škodových závodů
  později jako stavební učiliště
  po 2000 Okresní správu sociálního zabezpečení Plzeň-město


 • vznik

  1884–1886


 • stavební vývoj

  Novorenesanční budovu, postavenou jako první z velkých školních novostaveb na tehdejších plzeňských předměstích, tvoří dvě části na půdorysu L (severní trakt, určený pro školy německé, a jižní trakt pro školy české).

  Obě části spojují ústřední prostory (v přízemí a prvním patře tělocvičny, v druhém patře byla kaple) řešené jako výrazný rizalit. Symetrické průčelí severního třípatrového křídla s dvěma rizality, završenými věžemi tvaru komolého jehlanu, je zároveň hlavním průčelím celé budovy a je bohatě plasticky členěno. V každém z rizalitů je portál hlavního vstupu. Průčelí orientovaná do nádvoří jsou podstatně jednodušší.

  Původně dvoupatrové dvorní trakty byly v r. 1910 zvýšeny nástavbou podle plánů městského stavebního úřadu.


 • obrazy

  img0501.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  16. ZŠ a MŠ Plzeň
  Americká 30/2404
  propojená budova


 • významné osoby

  František Auer
  1884–1886 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 03. 2021

Školní budova v Jungmannově třídě. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 5484, sign. LP 350/229.