Encyklopedie Plzně

Nerudova 2/969, Nerudova č. p. 969

Nerudova č. p. 969


 • ulice

  Nerudova 2/969


 • vznik

  1894–1898


 • stavební vývoj

  Skupina šesti čtyřpodlažních domů v novorenesančním stylu vytváří jednotně působící celek na půdorysu U, jenž tvoří podstatnou část domovního bloku. Souboru dominují štíty na domech č. p. 10461036 a věž na nároží č. p. 969 při hlavní třídě.

  Všechny domy mají dvoupodlažní arkýře a jsou zdobeny barevnými sgrafity a freskami, které dle návrhů Mikoláše Alše provedli Jindřich Duchoslav Krajíček a Josef Bosáček. Jedná se zejména o ucelený cyklus s tématy z českých dějin:
  Přemysl Otakar II. na břehu Baltického moře, Karel IV. zakládá pražskou univerzitu, Žižka táhne po druhé na Rabí, Tycho de Brahe u Rudolfa II., Königsmark před Prahou, vzkříšení národa (č. p. 969)
  Chodové na stráži, Chodská práva (tzv. Chodský dům – č. p. 995)
  Rok 1620, Jan Amos Komenský, Mistr Jan Hus, Jan Roháč z Dubé (č. p. 1046)
  Obrazy z ciziny, Písně kosmické a ornamenty se symboly a nápisy vztahujícími se k Nerudově tvorbě (tzv. Nerudův dům – č. p. 1022)
  Příchod Praotce Čecha, Svatý Prokop a kníže Oldřich, Páni z Růže, Jiří z Poděbrad se svými syny Viktorinem a Jindřichem, Prokop Holý a Jan Rokycana na cestě do Basileje (1036)

  Plastickou výzdobu (v některých případech dle Alšových návrhů) zhotovil Otokar Walter st. U věže na nároží domu č. p. 969 bylo sousoší Vojna a Mír od Vincence Ruperta Smolíka (nedochováno).


 • prameny, literatura


 • stavby

  Klatovská třída č. p. 968
  Klatovská třída 28/968 Nerudova č. p. 969
  Nerudova 2/969 Nerudova č. p. 995
  Nerudova 4/995 Nerudova č. p. 1046
  Nerudova 6/1046 Nerudova č. p. 1022
  Nerudova 8/1022
  další stavby (1)...


 • významné osoby

  Rudolf Štech
  architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 22. 03. 2021