Encyklopedie Plzně

Pařížská 2/1351, Pařížská č. p. 1351

Pařížská č. p. 1351


  • ulice

    Pařížská 2/1351


  • stavební vývoj

    Východní část Americké třídy vznikla v r. 1913, kdy bylo poté, co byl postaven most přes Radbuzu, možné propojit dosavadní úsek třídy s přednádražím prostorem a Nádražní třídou. V meziválečném období začala vznikat zástavba při jižní straně nové ulice. Domy č. p. 1351 a 1230 mají nároží zdůrazněná hranolovými věžemi.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 15. 01. 2019