Encyklopedie Plzně

náměstí Republiky 31/205, náměstí Republiky č. p. 205

náměstí Republiky č. p. 205


 • ulice

  náměstí Republiky 31/205


 • majitelé

  (1574–1579) Jan Vincenc Rajský z Dubnice

  (1579–591) Alexí Paunk, řezník

  (1591–1600) Ludmila Markvartová z Chudenic, vlastnila panství Nekmíř a Bělá

  (1600–?) Jan Wolfingar

  (1622–?) Jan Hess, apatykář s manželkou

  (?–1652) Jan Görich, apatykář, vzal si vdovu po Janu Hessovi

  (1652–1697) Klára Štechrová, manželka apatykáře, později provdaná za Františka Dvořáka

  (1698–?) Václav Antonín Drahokoupil

  (?–?) Feyerfeilovi, kupci


 • zajímavosti

  Při své návštěvě v roce 1864 přebýval v domě František Palacký.

  Při bourání domu v roce 1913 se přišlo na zlatý poklad z počátku třicetileté válka. Podle podle dukátů, které poklad obsahoval se odhaduje, že se jednalo o pokladnu generála Arnošta Mansfelda. Poklad byl bohužel prodán do ciziny.


 • vznik

  1912–1913


 • stavební vývoj

  Již roku 1574 musel být dům v nejlepším stavu, neboť se prodával za 800 kop. V 18. století byl dům barokně přestavěn na dvoupatrový o třech okenních osách. V roce 1890 proběhla další úprava domu, tentokrát hlavně fasády. Na domě býval prostý portál s trojhrany ve cviklech asi z poloviny 18. století. Roku 1913 byl dům zbourán a postaven nový třípatrový.

  Vysoký dům vznikl na úzké, hluboké gotické parcele. Dům má průčelí v novoklasicistním stylu s barokizujícími prvky. Čtyřpodlažní dům č. p. 205 má v ose průčelí dvoupodlažní arkýř a ukončuje jej vysoký štít s rozměrným oknem se čtveřicí antikizujících sloupů.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Ludwig Tremmel
  1913 architekt novostavby Jan Rudolf Wolfingar
  majitel domu na počátku 17. století


 • autor

  Metlička


Aktualizováno: 10. 03. 2021