Encyklopedie Plzně

Klatovská třída 10/348, Klatovská třída č. p. 348

Klatovská třída č. p. 348


 • ulice

  Klatovská třída 10/348


 • vznik

  1864–1866


 • stavební vývoj

  Původně volně stojící dvoupatrový dům ve slohu anglické romantické gotiky byl při západní straně silnice do Klatov postaven pro Marii Hahnenkamovou, manželku dřívějšího majitele největšího plzeňského povoznictví. V domě bydlel také Emil Škoda, který se v r. 1871 oženil s dcerou Hahnenkamových Hermínou.

  Osou domu prochází průjezd, na který navazuje vestibul, jehož klenutý strop je nesen litinovými sloupy, a tříramenné schodiště. K domu náležela zahrada rozkládající se přes celou hloubku bloku, tedy k dnešní ulici Kardinála Berana. Kromě stájí, seníku a prostoru pro vozy byly v zahradě vytápěné skleníky, velký bazén s vodotryskem, dřevěná besídka a také orientální pavilon.

  Teprve v letech 1899–1900 dostavěl E. Škoda severní část domu, tvořící nároží Klatovské třídy a Tylovy ulice a symetrickou pravou část hlavního průčelí. Za druhé světové války byly domy adaptovány na kanceláře a propojeny se sousedním domem č. p. 455. Jako kanceláře slouží dodnes, v domě č. p. 348 je sídlo Správy veřejného statku města Plzně, č. p. 2090 je obchodní a kancelářskou budovou. V původní podobě se dochoval průjezd a schodiště.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Tylova č. p. 2090
  Tylova 1/2090
  sousední budova


 • významné osoby

  Moritz Hinträger
  architekt Emil Škoda
  obyvatel


 • autor

  DM


Aktualizováno: 22. 03. 2021