Encyklopedie Plzně

Anglické nábřeží 7/1778, Policejní ředitelství

Policejní ředitelství


 • ulice

  Anglické nábřeží 7/1778


 • vznik

  1936 (soutěž), 1937–1939


 • stavební vývoj

  Rozsáhlá nárožní budova o 5–6 podlažích na půdorysu E. Při nábřeží je hlavní a nejvyšší trojtraktová část, na kterou navazuje nižší kolmé křídlo (prostory učeben, kasáren a hal). Do dvora uprostřed vybíhá křivkově prohnuté vězeňské křídlo a na konci nízké technické křídlo uzavírající druhý dvůr. Hlavní hranolové hmoty křídel jsou odsunuty od nároží s hlavním vstupem. Podstatná část fasád je opatřena keramickým obkladem. Jde o nejrozsáhlejší realizaci předválečného funkcionalismu v Plzni.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Čermák
  1937–1939 architekt Václav Neckář
  1937–1939 architekt Gustav Paul
  1937–1939 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 24. 03. 2021