Encyklopedie Plzně

Americká 43/2454, Dům kultury

Dům kultury


 • historický název

  Dům kultury Revolučního odborového hnutí, Dům hrůzy

 • ulice

  Americká 43/2454


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  2012


 • vznik

  1972 (soutěž), 1979 (úvodní projekt) – 1986


 • stavební vývoj

  Podle záměru z doby kolem roku 1910 měla vzniknout od nádraží směrem k muzeu ulice, jež by byla osou nového centra Plzně. Jindřich Krise a František Sammer rozvíjeli v letech 1948–1949 záměr nechat široký zelený prospekt při Americké až k Radbuze. Tuto zásadu ctila i budova obchodního domu Prior, stavěná na základě soutěže z roku 1960.

  Ze soutěže na návrh Domu kultury, konané v  první polovině 70. let, vzešlo řešení (architekti Miloslav Hrubec – Václav Hucl – František Lojda), které bylo po úpravách uskutečněno, a do volného prostoru vstoupil razantní solitér obklopený menšími objekty (nerealizována zůstala výšková stavba hotelu). Skulpturálně pojaté zástavbě, charakteristické užitím surových betonových i ocelových prvků, dominovala hmota velkého sálu na šestiúhelném půdorysu. Objektem procházela obchodní pasáž směřující na novou lávku přes Radbuzu, k níž se obracel rozměrný reliéf Vítězný únor Břetislava Holakovského.

  V roce 2012 byla budova přes protesty odborné i občanské veřejnosti demolována kvůli výstavbě monobloku nákupního centra, který má zabrat místo několika původně plánovaných bloků domů.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Břetislav Holakovský
  autor reliéfu Vítězný únor


 • objekty

  Základní kámen Domu kultury
  základní kámen: Americká 0/03


 • autor

  DM


Aktualizováno: 23. 03. 2021