Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň


Pohled do dnešní ulice Bedřicha Smetany směrem k tzv. Brance. Foto Kotschanderle a Ott Pilsen. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka Fotografií, i. č. O 6832, kart. LP 417/127.